Добър сън на 100-годиша възраст: изследвания за тайните на дългия живот

„Ежедневник за наука” (2 май 2010 г.): Изследването, за което може да прочетете в броя от 1 май на списанието „Сън” е първото, което проучва съня сред хората в пределна възраст, включващо почти 2 800 души на възраст над 100 години.

Добър сън на 100-годиша възраст: иследвания за тайните на дългия живот

Резултатите сочат, че около 65 процента от хората, участвали в изследването, определят качеството на съня си като добро или много добро, като средната продължителност на спане е около 7.5 часа, заедно с по-кратките дрямки. Изненадващото е, че най-старите участници в допитването – на възраст над 100 години – които посочват съня си като добър, са с около 70% повече от участниците на възраст между 65 и 79 години, като това се определя след като се вземат предвид променливи от вида на демографски характеристики, социално-икономически статус и здравословно състояние. Мъжете, които определят качеството на съня си като добро са с около 23% повече от жените.

Проблемите със здравето отговарят на по-лош сън, тъй като участниците, които определят здравословното си състояние като недобро, а сънят си като задоволителен, са с 46% по-малко от тези, които не се оплакват от здравословни проблеми. По-ниско качество на сън имат и тези, които страдат от усещане за безпокойство, тези, които имат поне едно хронично заболяване, както и хората, за които ежедневните занимания изискват големи усилия.

„Възрастта и здравословното състояние са двата най-важни фактора, влияещи върху качеството и продължителността на съня,” сподели ръководителят на изследването д-р Данан Гу от факултета по изследвания и планиране на градската среда към универститета в Портланд, Орегон.

Изследването включва анализ на данни от вълната от китайски проучвания, свързани с продължителността на живота, направени през 2005 година. Участниците са 15 638 души на възраст над 65 години, включително 3 927 на възраст между 90 и 99 години и 2 794 на възраст над 100 години. Хората, участвали в изследването, са от 22 провинции от континенталната част на Китай.

Според авторите населението на Китай от над 1.3 милиарда души включва най-голям процент застаряващо население спрямо останалите народи по света, което превръща страната в ценен източник на изследвания, свързани със здравето и продължителността на живота. Според Световната банка в Китай има почти 40.5 милиона души на възраст над 75 години.

Качеството на сън се определя чрез отговор на въпроса: „Как оценявате качеството на съня си в последно време?”. Нормалната продължителност на съня се определя чрез отговор на въпроса: „Колко часа на ден спите средно, включително кратките дрямки?” Допълнителна информация се събира с някои други социално-демографски и здравословни показатели. Всички данни са събрани чрез допитвания, направени по домовете на участниците.

Изследването сочи и че възможността за получаване на здравни грижи и икономическия статус са тясно свързани с качеството на сън. Хората, които имат достъп до адекватни медицински грижи определят съня си като добър с 84% повече от останалите хора, а тези с висок икономически статус спят добре с 56% повече.

„Бoлшинството от възрастни в добро здравословно състояние определят съня си като задоволителен,” казва Гу. „Проблемите със съня, които се появяват при най-възрастното население са свързани не толкова със застаряването, колкото с появата на различни физиологични и психо-социални фактори.”

Някои от хората на възраст над 80 години спят по-кратко, други по-дълго от тези на възраст между 65 и 79 години, което зависи главно от влошаване на здравословното състояние. При разглеждане на фактора, свързан със здравословното състояние, се установява, че хората над 100 години спят по 5 или по-малко часа на денонощие по-рядко от по-младите участници; и обратно – спят по 10 или повече часа на денонощие по-често от тях.

Авторите подчертават, че същността на изследването, определена от типа на участниците, не позволява проучване на причинните фактори. Те обаче подозират, че съществува двупосочна връзка между качеството на сън и продължителността на живота. В края на 2010 г. ще има информация от проучванията, направени през 2008 и 2009 г., която ще позволи да се направят сравнения с по-ранните данни от 2005 г.